කළුතර පර්චස් 20 ක දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත

Published by Sanjeewa Perera 09 Nov 17:35 pm Kalutara, Kalutara

Rs 14,000,000

පර්චස් 20 ක් සමග අංග සම අංගසම්පූර්ණ නව දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත.මතුගම කළුතර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා.කාමර 5ක්,විසිත්ත කාමරය සහ මුළුතැන්ගෙය,නවීන නාන කාමර 2 ද සමග,කළුතර දොඩන්ගොඩ අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ගයට විනාඩි 5 යි,නාගොඩ රෝහලට කිලෝමීටරයක් දුරින්,ජනප්‍රිය පාසල අසලින්, රුපියල් ලක්ෂ 140 කට(ගිවිස ගත හැක)

Contact

Houses
Beds: 5
Baths: 2
Land Size: 20 perches
House size: 2,600 sqft
Address: kaluthara,mathugama road,gallassa junction
For Sell
Kalutara, Kalutara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now