විවාහ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව

Published by Matrimonial Consultations 30 Sep 11:49 am Homagama, Colombo

Rs 300

ආයුබොවන්! දයාබර දෙමවුපියනි,

ඔබගේ ආදරනීය දියනියගේ හෝ පුත්‍රයාගේ විවාහය තවමත් ප්‍රමාදයිද? කොතෙකුත් ජෝතිෂ්‍යවේදීන්ට වෙත ගොස් කලකිරීමට පත්වී ඇත්ද ?

පොරොන්දම් ගැළපීම පමණක්ම ප්‍රමානවත් නොවේ. දෙදෙනාගේ කේන්ද්‍ර වල ග්‍රහ ගැළපීම, ගත වෙමින් පවතින දශාවන්, භෞම දෝෂ යනාදී වශයෙන් වැඩි දුරටත් හඳහන් පරීක්ෂා කලයුතුය.

විශ්වසනීයව එක් වරක් අප හා සම්බන්ධ වී වෙනස වටහා ගන්න.

කේන්ද්‍ර දෙකෙහි ග්‍රහබලපෑම් ඇතුළුව විවාහ පොරොන්දම් ගැලපීම සඳහා රු. 300/= ක මුදලක් අයකරනු ලැබේ.
(එක් වතාවකට ඔබගේ දියනියගේ හෝ පුත්‍රයාගේ කේන්ද්‍රය සමඟ සැසදීම සඳහා හදහන් පිටපත් 03ක උපරිමයක් දක්වා අප වෙත යොමු කල හැක)

එම හදහන් අප විසින් පරික්ෂා කර බලා ගැලපෙන්නේ නම් (මුදල් ගෙවීම පිලිබඳ විස්තර සහිතව) ඔබ වෙත දැනුම් දෙනු ලබන අතර අදාල මුදල අප විසින් සදහන් කරනු ලබන ගිණුම් අංකයට බැර කර එහි ලදුපත ඔබ විසින් අපවෙත එවිමෙන් පසු ඔබ විසින් අපවෙත යොමුකල හදහන් පත්‍ර 03න් වඩාත්ම සුදුසු පොරොන්දම් පරික්ෂා පත්‍රය ඔබ වෙත එවනු ලැබේ.

එන්න, අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ස්තූතියි,
ඔබට තෙරුවන් සරණයි !

Contact

Astrology & Waasthu
For Sell
Homagama, Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now