සුපිරි ඉඩමක් විකිණීමට - කිරිබත්ගොඩ

Published by Nanayakkara 12 Jan 08:59 am Kiribathgoda, Gampaha

Rs 12,000,000

සුපිරි ඉඩමක් විකිණීමට... කිරිබත්ගොඩ෴ කිරිබත්ගොඩ සිරිමා බණ්ඩාරනායක මාවතේ (CS කාර් සේල්)අසල පදිංචියට ඉතා වටිනා පර්චස් 06 ක(LOT-14) බිම් කොටස විකිණීමට.නුවර ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර් 20 දුරින් ඉන්ටර්ලොක් ගල් ඇතුරු පිවිසුම් මාර්ග පලළ අඩි 20,නල ජලය විදුලිය,වැසි ජලය බැස යෑමට ක්‍රමවත්,සැලස්ම සහිත නවක ප්‍රභූන්ගේ පදිංචිය සදහා වු වැදගත්,සාමකාමී පරිසරයක් ගොඩනැගෙන ස්ථානයක්... කිරිබත්ගොඩ නගරය පෙනෙන දුරින්,කඩවත නගරයට කිලෝ මීටර් 03,දුරින් කිරිබත්ගොඩ නගරයේ සියළු පහසුකම් සහිතයි..
මිල :-ලක්ෂ 120 price Negotiable
call :-0727565655
0766437630-whatsapp Nob

Contact

Lands
Land type: Residential
Land Size: 6 perches
For Sell
Kiribathgoda, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now