සුපිරි ඉඩමක් විකිණීමට - කිරිබත්ගොඩ

Published by Nanayakkara 19 May 10:59 am Kiribathgoda, Gampaha

Rs 1,200,000

සුපිරි ඉඩමක් විකිණීමට...෴ කිරිබත්ගොඩ-කොහාල්විල
Located in highly residential area and good for Pepole who looking for an very Peacefully secured place to live stylish with respectful neighborhood

පරණ තනි තට්ටුවෙ නිවසක් සමඟ පර්චස් 37 ක් නිවසට මිල නොකර පර්චස් 1-ලක්ෂ 12 බැගින් විකිණේ
surrounded by walls,gate,electricity,clear title which enables to take longs from the bank Land scaped gardens ,tap water,well water, ස්වාභාවික විපත්,ගංවතුර වලින් නිදහස් පරිසරය. Environment free from natural calamities flood ,access from kohalwila road 02 km from kiribathgoda twon 20 feed road to house,vehicle parking-5,6 above
රජයේ හා පෞද්ගලික පාසැල්,රෝහල්බැංකු පද්ධතිය ,සුපිරි වෙළඳසැල්,පොලිසිය,පාමසීස්,පැට්‍රල් ෂෙඩිි,රෙදිපිළි සාප්පු සෑම පහසුකම් සදහා ඉක්මණින් ලගාවිය හැක සහ වාහන තද බද සඳහා විකල්ප මාර්ග කීපයකින් පහසුවෙන් පැමිණිය හැක
price:-perch 1-12 LKR
price-Negotiabale after inspection
please contact whatsapp-0766437630 0727565655

Contact

Lands
Land type: Residential
Land Size: 37 perches
For Sell
Kiribathgoda, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now