සුපිරි වටිනා ඉඩමක් සහ නිවසක් විකිණීමට

Published by Nanayakkara 23 May 13:01 pm Kiribathgoda, Gampaha

Rs 1,400,000

සුපිරි වටිනා ඉඩමක් සහා නිවසක් විකිණීමට...෴ කිරිබත්ගොඩ මහර හංන්දියේ සිට දළුපිටිය පාරේ මීටර් 900 ක් දුරින් පර්චස් 20 ක පිහිටි හරිහතරැස් ඉඩම සහ තනි තට්ටුවෙ දීර්ඝ කාලයක් පදිංචි විය හැකි නිවසට මිල නොකර ඉඩමෙි වටිනා මිලට විකි​ණේ.ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර් 30 ක් දුරින් අඩ් 20 කොන්ක්‍රීට් පාරට මුහුණලා,වැදගත්,නිසංසල සාමකාමී පරිසරය වට තාප්ප,gate cctv Camera,නල ජලය,විදුලිය,කිරිබත්ගොඩට 3 km, කඩවතට 2.4,km,රාගමට 4.7 km,දුරින් සියලු ප්‍රධාන නගරවලට පහසුවෙන් ලගා විය හැක.පල්ලි, පන්සල් වලට පයින් යා හැකි දුර,මාර්ග තද බද වලින් තොර ගමන් පහසුකම්,රාගම දුම්රියපලට, පාසැල්,රෝහල්සුපිරි වෙළද සැල්,අධිවෙිගි මාර්ග ජාලයන්ට ඉක්මනින් ලගාවිය හැක
Price:1-14
price Negotiabale Afrer inspection
Call whatsapp 0766437630 0727565655

Contact

Lands
Land type: Residential
Land Size: 20 perches
For Sell
Kiribathgoda, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now