ව්‍යාපාරික ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Dinoka 21 Jan 13:50 pm Galewela, Matale

Rs 54,000

ගලේවෙල මොරගොල්ල මාර්ගයට මුහුණලා ඇති ඉඩම විකිණීමට.
කුරුණෑගල දඹුල්ල මාර්ගය ආසන්නයේ
පර්චස් 114.5
පර්චසයක් 54000
ව්‍යාපාරයකට හෝ පදිංචියට
විමසීම් 0770480300 (සුපුන්)

Contact

Lands
Land type: Commercial, Residential
Land Size: 114.5 perches
Address: Moragolla road galewela
For Sell
Galewela, Matale
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now