කර්මාන්තශාලා සදහා නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - අම්පාර

Published by Kithlanka HR Solutions (Pvt) Ltd 27 Dec 14:00 pm Ampara, Ampara

Rs 49,000

බිස්කට් සබන්,ටී ෂර්ට් ප්‍රින්ටින් ,නුඩ්ලස්,ටිපි ටිප් ,තේකොල කර්මාන්තශාලා සදහා නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන්
(ගැහැණු/පිරිමි )සෑම පලාතකිනම වහාම බදවාගැනේ
දක්ෂතාවය හා සුදුසුකම් මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.
ප්‍රතිලාභ:---
රැකියාව මත වැටුප රු.49000 දක්වා
සතිපතා හෝ මාස්පතා වැටුප් ගෙවීම් සිදු කෙරේ.
ආහාර, නවාතැන් සහ ප්‍රවාහනය සැපයේ
යහලුවන් විවාහකයින් කණ්ඩායම් එකම ආයතනයක සේවය කලහැකි
සුදුසුකම් :--
දිනක වැටුප 1300 - 1800/-
පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ.
අධ්‍යපනය ඇති නැති සැමට
සා පෙල/උපෙළ පෙනි සිටි අයටත් අයදුම් කල හැක
වයස අවු 17ත් 50ත් අතර අයදුම්කරුවන්( ගැහැණු / පිරිමි )
ගැහැණු /පිරිමි පුහුණු/ නුපුහුණු සැමටත්
පැමිනි දිනම රැකියාව
වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා විමසන්න.
ඔබ මේ සදහා සුදුසුම පුද්ගලයානම් APPY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
biskaṭ saban,ṭī ṣarṭ prinṭin ,nuḍlas,ṭipi ṭip ,tēkola karmāntaśālā sadahā niṣpādana aośa sēvaka sēvikāvan
(gæhæṇu/pirimi )sǣma palātakinama vahāma badavāgænē
dakṣatāvaya hā sudusukam mata venat aṁśa veta yomu kerē.
pratilābha:---
rækiyāva mata væṭupa ru.49000 dakvā
satipatā hō māspatā væṭup gevīm sidu kerē.
āhāra, navātæn saha pravāhanaya sæpayē
yahaluvan vivāhakayin kaṇḍāyam ekama āyatanayaka sēvaya kalahæki
sudusukam :--
dinaka væṭupa 1300 - 1800/-
puhuṇuva avaśya novē.
adhyapanaya æti næti sæmaṭa
sā pela/upeḷa peni siṭi ayaṭat ayadum kala hæka
vayasa avu 17t 50t atara ayadumkaruvan( gæhæṇu / pirimi )
gæhæṇu /pirimi puhuṇu/ nupuhuṇu sæmaṭat
pæmini dinama rækiyāva
væḍi vistara dæna gænīma sadahā vimasanna.
oba mē sadahā sudusuma pudgalayānam APPY FOR THIS JOB hi sadahan durakathana aokaya harahā ayadum karanna.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

பிஸ்கட் சோப், டி-ஷர்ட் பிரிண்டிங், நூடுல்ஸ், டிப் டிப்ஸ், தேக்கு தொழிற்சாலைகளுக்கான உற்பத்தி மேற்பார்வையாளர்கள்
(பெண் / ஆண்) உடனடியாக ஒவ்வொரு மாகாணத்திலிருந்தும் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படுகிறார்
திறன் மற்றும் தகுதிகளின் பிற பகுதிகளைப் பொறுத்தது.
நன்மைகள்: ---
ரூ
வாராந்திர அல்லது மாத சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது.
உணவு, தங்குமிடம் மற்றும் போக்குவரத்து வழங்கப்படுகிறது
நண்பர்கள் குழுக்கள், திருமணமான தம்பதிகள் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யலாம்
தகுதிகள்: -
1300 - 1800 / - ஒரு நாளைக்கு சம்பளம்
பயிற்சி தேவையில்லை
கல்வி இல்லாத அனைவருக்கும்
ஓ / எல் தேர்வு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
17 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் (ஆண் / பெண்)
பெண் / ஆண் பயிற்சி பெற்ற / திறமையற்றவர்
வந்த நாள் வேலை
மேலும் தகவலுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதராக இருந்தால், APPY FOR THIS JOB இல் பட்டியலிடப்பட்ட தொலைபேசி எண் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Contact

Other Jobs
Job type: Full Time
For Sell
Ampara, Ampara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now