Land for sale

Sundar Nadarajah විසින් විකිණීමට 05 Sep 10:34 am පුත්තලම්, පුත්තලම්

රු 170,000

26 acres land at 8th Mike post Puttalam for sale.

අමතන්න

ඉඩම්
ඉඩම් වර්ගය: කෘෂිකර්මය, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍ව: 26 අක්කර
ලිපිනය: 8th Mile post. Mannar Road Puttalam
විකිණීමට
පුත්තලම්, පුත්තලම්
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න