දික්වැල්ල තුළ සියලු දැන්වීම් 1-12 of 12 පෙන්නුම් කරයි
Toyota Corona 1996

වාහන, කොළඹ

රු. 2,750,000

යක්කලින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ගම්පහ

රු. 350,000

Hiriketiya Surfing Beach Land For Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මාතර

රු. 1,175,000

6 months
Nissan Nissan Deasel 14 1/2 truck 1996

වාහන, මාතර

රු. 2,200,000

7 months
DIKWELLA TAXI SERVICE

ප්‍රවාහන සංචාරක හා විවේකය, මාතර

රු. 35

8 months
Hiriketiya Beach Land For Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මාතර

රු. 1,275,000

1 year
Apple iPhone 7 128gb (Used)

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, මාතර

රු. 48,000

1 year
House for Sale near Batheegama Hospital

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මාතර

රු. 2,700,000

1 year
LAND FOR SALE IN DICKWELLA

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මාතර

රු. 1,250,000

1 year
Rental house for foreigners

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මාතර

රු. 150,000

1 year
Beach side land for sale in hirikatiya -code beach hirikatiya 8

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මාතර

රු. 17,000,000

2 years
Beach side land for sale in hirikatiya surf beach -code beach hiri 2

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මාතර

රු. 9,500,000

2 years
ඉඩම හා නිවස විකිනීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මාතර

Negotiable

2 years
Toyota Hilux 2009

වාහන, මාතර

රු. 3,550,000

2 years
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න