ගණපති ජෝතිෂ්‍යය කාර්යාලය

Published by Rosh 17 Aug 12:25 pm Pannipitiya, Colombo

Rs 1,000

පුරාණ ශ්‍රී ගනේගොඩ දේවාලයට අනුබද්ධ "ගණපති" ජෝතිෂ්‍යය කාර්යාලය

දක්ෂිණ ලංකාවේ පාරම්පරික රහස් දෛවඥ ක්‍රම වාස්තු විද්‍යා උපදේශක ජෝතිෂ්‍යය විද‍යාචාර්ය කමල් හුදී සේනාරත්න

හදහන් බැලීම (ජන්ම පත්‍ර : භාව කේන්ද්‍ර සහ පිටරට කේන්ද්‍ර සෑදීම )

ශුභ නැකැත් සෑදීම : සියලුම කටයුතු සදහා

පොරොන්දම් පරික්ෂාව සහ මගුල් නැකැත්

වාස්තු විද‍යාව : (ඉඩම් මිලදී ගැනීමේ සිට නිවාස සාදා නිම කිරීම දක්වා සියලු කටයුතු )

ග්‍රහ අපල සදහා බෝධි පුජා, සෙත්කවි සහ සියලු ශාන්ති කර්ම

පදිංචි නිවාස සහ ඉඩම්වල ඇති සියලු දෝෂ පරික්ෂා කර විස්තර කරදීම හෝ ඉවත් කිරීම

මල්වර නැකැත්

පෙ.ව 08.00 සිට ප.ව. 06.00 දක්වා සතියේ දිනවල සහ සතිඅන්තයේදිත්, පෝය දින පමනක් නිවාඩු/

අන්තර්ජාලය ඔස්සෙ සේවා සැපයිමේ පහසුවද ඇත

දුරකථනයෙන් වේලාව වෙන්කර ගන්න

0712757691 / 0772261407

27/10/A දෙවන පටුමග, රියන්වත්ත, දේවාල පාර, දෙපානම,පන්නිපිටිය

Contact

Astrology & Waasthu
For Sell
Pannipitiya, Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now