වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - ගාල්ල

Published by Kithlanka HR Solutions (Pvt) Ltd 28 Dec 12:17 pm Galle, Galle

Rs 58,000

කොළඹ වරාය පුද්ගලික අංශයේ නැව් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් අවශ්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

* පැය 08 සේවා කාලය
* වයස 18 - 50 අතර
* පිරිමි අයවලුන් පමණක් බඳවා ගැනේ.
* ආහාර, නවාතැන් , නිල ඇඳුම් සැපයේ.
* රැකියාව මත වැටුප 58000/- දක්වා
* යහළුවන් , කණ්ඩායම් බදවා ගැනේ.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය - ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයා නම් අයදුම් කිරීමට දුරකථන අංකය අමතන්න
ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැ
கொழும்பு துறைமுக தனியார் துறை கப்பல் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவுக்கு வழக்கமான தொழிலாளர்கள் தேவை.

நிபுணத்துவத்தின் பிற பகுதிகளைப் பொறுத்தது.

* 08 மணிநேர சேவை காலம்
* 18 முதல் 50 வயது வரை
* ஆண்கள் மட்டுமே ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படுகிறார்கள்.
* உணவு, உறைவிடம், சீருடை வழங்கப்படுகிறது.
* ரூ
நண்பர்களின் குழுக்கள்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி - இதற்கு நீங்கள் சரியான நபராக இருந்தால், விண்ணப்பிக்க தொலைபேசி எண்ணை டயல் செய்யுங்கள்

Contact

Other Jobs
Job type: Full Time
For Sell
Galle, Galle
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now