11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය පුනරීක්ෂණ 2020

Published by Indrajith 17 Oct 12:11 pm Gampaha, Gampaha

Negotiable

11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය පුනරීක්ෂණ 2020
සිද්ධාන්ත සමඟ කරනු ලබන සීඝ්ර පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව නිවසට පැමිණ සිංහල / ඉංග්රීසි මාධ්යයෙන් ඉගැන්වේ.
තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති...
25 අවුරුදු පළපුරුදු, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත් ගණිත ප්‍රශ්චාත් උපාධිධාරී ( B.Sc., MSc.), ගුරුවරයකු නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ. දිවයිනේ ප්‍රථමයා, තෙවෙනියා හා දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන් රැසක් බිහිකල පළපුරුදු ගණිත ගුරුවරයෙකි.
ගම්පහ, මිගමුව, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, රාගම, වත්තල, කඳාන, ජාඇල, කඩුවෙල, හංවැල්ල, මුල්ලේරියාව, මාළබේ, බත්තරමුල්ල, බොරැල්ල , නුගේගොඩ, කෝට්ටෙ, මහරගම, හා දෙහිවල අවට නිවසට පැමිණේ. තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති. අමතන්න. 0713325736

* ඕනෑම දැනුම් මට්ටමක සිටින සිසුන්ව, විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල කරා මෙහෙයවීමට, සුවිශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ඇත. දුර්වලයින් දක්ෂයින් කරන දක්ෂයින් අති දක්ෂයින් කරන, විකල්ප නැති එකම MATHS පංතිය. මුල සිට සරලවම….

Contact

Tuition
Tuition type: Private Lesson
For Sell
Gampaha, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now